SKI - Semifinal #1 - Max Oppitz vs. Valentin Jäger


First Halffinal between Max Oppitz and Valentin Jäger. Who's gonna make it to the Final, check it out.


  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon
  • Schwarz Google Places-Symbol